Hoe zit het met immuniteit?

Uit een studie van het prestigieuze King’s College in Londen blijkt dat de immuniteit tegen het coronavirus op basis van antistoffen meestal na enkele maanden verdwijnt.

Immuniteit

Bij een infectie, zoals bij het coronavirus, komen eerst witte bloedcellen van het aangeboren immuunsysteem in actie. Wanneer die er niet in slagen het virus te elimineren, komen andere witte bloedcellen, de zogeheten B-cellen, in actie.
Hierbij maken zij neutraliserende antilichamen aan, die het virus gericht aanvallen om het uit te schakelen. Nadat het virus is uitgeschakeld, blijft soms een deel van die antistoffen aanwezig in het bloed. Het virus kan bij een volgende besmetting veel sneller worden uitgeschakeld – dat noemt men immuniteit. In het geval van het coronavirus lijkt het er nu op dat de antistoffen na verloop van tijd verdwijnen. Ze bieden dus wellicht geen blijvende bescherming.
Antistoffen zijn echter niet het enige onderdeel van het uiterst complexe immuunsysteem. Het snel verdwijnen van de antistoffen uit het lichaam wil niet per se zeggen dat iemand opnieuw vatbaar is voor een tweede infectie met het coronavirus. Naast antistoffen zijn er ook de zogenaamde killer T-cellen. Dat zijn immuuncellen die het virus in besmette lichaamscellen kunnen vernietigen. Hiernaast zijn er ook nog de “geheugen B-cellen”, die bij een nieuw contact met het virus veel sneller nieuwe antistoffen kunnen aanmaken.

Onderzoek

Onderzoekers van onder meer het Shanghai Public Health Clinical Center, bestudeerden 175 herstelde, milde Chinese covid-19-patiënten. Hierbij werd de hoeveelheid neutraliserende antilichamen in het bloedplasma gemeten enkele weken nadat ze waren hersteld van de infectie. Bij een derde van de deelnemers was het niveau van deze antilichamen behoorlijk laag. Bij tien patiënten was de hoeveelheid antilichaam zelfs niet te vinden. De onderzoekers vonden kort in de eerste weken hoge antistofwaarden in 60% van de gevallen. Na drie maanden waren die nog maar in 17% van de gevallen terug te vinden.

Ook de onderzoeksgroep van Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is bezig te onderzoeken hoeveel antilichamen mensen na een milde covid-19-infectie opbouwen en net als de Chinezen vinden zij wisselende niveaus.

De studie van King’s College bevestigt de eerdere vermoedens over het verdwijnen van antistoffen tegen het coronavirus. De onderzoekers controleerden regelmatig het bloed op antistoffen van een 70-tal personen die positief getest waren op het virus. Dat deden ze tot 94 dagen na het ontstaan van de symptomen.

Na het begin van de klachten nam de hoeveelheid antistoffen in het bloed toe. Tijdens de drie daaropvolgende maanden namen ze geleidelijk aan weer af. Personen met een meer ernstige infectie hadden hogere waarden van antistoffen in het bloed dan personen met mildere klachten.

Antistoffen

De huidige bloedtesten die de antistoffen opsporen, leren ons of iemand recent met het coronavirus in contact is geweest. Omdat de antistoffen verdwijnen, zorgen ze niet voor een blijvende immuniteit. Daarom moeten personen die COVID-19 doormaakten zich nog aan alle preventieve maatregelen houden.
Wetenschappers zijn er nog niet uit welke en hoeveel antistoffen, T-cellen of B-cellen er nodig zijn om voldoende immuniteit te hebben. Hiervoor is het nieuwe virus nog te onbekend. Er gebeurt wel volop onderzoek naar.

Conclusie

Het Britse onderzoek bevestigt het vermoeden dat antistoffen tegen het coronavirus geleidelijk aan verdwijnen uit het bloed. Ons immuunsysteem bestaat echter uit meer dan alleen antistoffen. Om immuniteit op te bouwen, moet het afweersysteem namelijk voldoende geprikkeld worden en dit lijkt niet bij iedereen die besmet raakt het geval.
Op dit moment weten we niet of iemand die COVID-19 heeft doorgemaakt, langdurig immuun is tegen een nieuwe besmetting met het virus. Daarom moet iedereen de preventieve maatregelen blijven opvolgen.

Recente artikelen

Reizen tijdens Corona pandemie

Het advies van de overheid is om niet te reizen tenzij het absoluut noodzakelijk is. Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen in Nederland en in het buitenland.

Verschillende testen

Er zijn vele coronavirussen maar deze ziekte wordt officieel SARS-CoV-2 of COVID-19 genoemd. Gemakshalve noemen we het in deze blog coronavirus.

Zijn coronatesten betrouwbaar?

Het kabinet wil in 2021 overgaan tot grootschaliger en vaker testen op het coronavirus, ook van mensen zonder klachten. Zodat er meer mogelijkheden ontstaan om de samenleving te openen en er tegelijkertijd goed zicht op (deverspreiding van) het virus gehouden kan worden.