Zijn coronatesten betrouwbaar?

Overheidsbeleid

Het kabinet wil in 2021 overgaan tot grootschaliger en vaker testen op het coronavirus, ook van mensen zonder klachten. Zodat er meer mogelijkheden ontstaan om de samenleving te openen en er tegelijkertijd goed zicht op (de verspreiding van) het virus gehouden kan worden.

De RIVM stelt dat testen op COVID-19 een belangrijk instrument is in de bestrijding van het coronavirus. Op basis van de testresultaten wordt de vooruitgang in de strijd tegen het virus gemeten.

Maar, hoe betrouwbaar zijn coronatesten?
De uitslag van de coronatest geeft op zich geen zekerheid over wel of niet besmet zijn, maar het verhoogt of verlaagt wel de waarschijnlijkheid dat iemand besmet is of niet. Bij een zwak-positieve uitslag of bij een negatief resultaat is er minder zekerheid. Dan moet men niet alleen rekening houden met het testresultaat, maar ook met eventuele symptomen.

Onderzoek

De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) en het RIVM zoeken uit hoe betrouwbaar coronatesten zijn. Zij beoordelen of de testen ingezet kunnen worden en voor wie. Nieuwe (snelt)testen worden alleen ingezet als dit snel, veilig en betrouwbaar kan. Voordat de testen worden goedgekeurd, is veel onderzoek gedaan, zodat de testuitslagen genoeg zekerheid geven.

Zwak-positieve resultaten

In de praktijk kunnen twee situaties voorkomen: je test positief of je test negatief op het coronavirus. Bij een positieve test is de kans groot dat je besmet bent met het virus. Bij een negatieve test is er een kans dat je toch besmet bent, maar dat de test ‘zich vergist heeft’.

Echter; zelfs kleine hoeveelheden genetisch materiaal van het coronavirus kunnen al een positief testresultaat veroorzaken. Dat heet een zwak-positief resultaat. Dit kan optreden wanneer:

  • men nog maar net besmet is;
  • de test niet goed afgenomen werd;
  • de besmetting in het verleden plaatsvond.

Advies

Bij zwak-positieve resultaten houdt een arts ook rekening met symptomen zoals hoesten, kortademigheid, smaak- en reukverlies. Hiermee kan de arts het advies geven aan iemand met een zwak-positief resultaat om in quarantaine te gaan of niet. Omgekeerd kijkt een arts bij een negatieve test ook of er symptomen zijn, om vals-negatieve resultaten zoveel mogelijk uit te sluiten.

Conclusie

De uitslag van de coronatest geeft op zich geen zekerheid, maar verhoogt of verlaagt enkel de waarschijnlijkheid dat iemand besmet is met COVID-19 of niet. Bij een zwak-positieve uitslag of bij een negatief resultaat is er minder zekerheid. Dan houdt men niet alleen rekening met het testresultaat, maar ook met eventuele symptomen.

Over het algemeen geldt dat de uitslag van iedere test betrouwbaarder is op het moment dat je net klachten hebt gekregen. Sinds 1 december 2020 kunnen ook mensen die geen klachten hebben zich tijdens hun quarantaine vanaf dag 5 laten testen.

Bron: Ruben Mersch. Hoe werkt de coronatest? De Correspondent.
14 september 2020

Recente artikelen

Reizen tijdens Corona pandemie

Het advies van de overheid is om niet te reizen tenzij het absoluut noodzakelijk is. Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen in Nederland en in het buitenland.

Verschillende testen

Er zijn vele coronavirussen maar deze ziekte wordt officieel SARS-CoV-2 of COVID-19 genoemd. Gemakshalve noemen we het in deze blog coronavirus.

Hoe zit het met immuniteit ?

Uit een studie van het prestigieuze King’s College in Londen blijkt dat de immuniteit tegen het coronavirus op basis van antistoffen meestal na enkele maanden verdwijnt.